همکاری در اشان باکس

شما هم اشانتیون خود را به اشان باکس اضافه کنید 

در این بخش تولید کنندها ، صاحبان کالا و خدمات ورستوران ها و فروشگاهها هر کدام می‌توانند با با ارائه درخواست در بخش های مختلف مشارکت نمایند

 بخش ها :

  1. صاحبان کالا، کسانی که می خواهند نمونه کالای خود را دراشان باکس قرار دهند.
  2. صاحبان خدمات، خدمات خود را می خواهند در اشان باکس رایگان قرار دهند.
  3. کسانی که می خواهند با ارایه کارت تخفیف در اشان باکس مشارکت کنند.

 

لطفا اطلاعات زیر را تکمیل نمایید :